Login Form

Số Người Truy cập

3245413
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
376
864
6428
1595912
11152
23983
3245413

2021-01-17 21:06

Môn Quy - N.Dung Huấn Luyện

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO CỦA VÕ PHÁI THIỀU GIA

MỘT SỐ QUI ĐỊNH & CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
 

        Võ thuật Thiều gia là lớp võ được hình thành dựa trên cơ sở lý luận thuần Việt; có hệ thống chiêu thức, quyền cước và cách thức sử dụng các loại binh khí dùng trong “tấn công tự vệ” được rút tỉa, đúc kết từ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng CAND và từ những tinh hoa của các võ phái như Karatedo, Thiếu Lâm, Taiji và Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

        Sức khỏe là một phần tất yếu của cuộc sống. Ngay từ khi mới giành được chính quyền, vào ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi “Toàn dân tập thể dục” và trong lời kêu gọi Bác viết: “Mỗi một người dân yếu ớt là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. Và theo Bác “… Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục; ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy thì sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”. Như vậy chúng ta thấy sức khỏe là vấn đề đặc biệt quan trọng, việc học tập và rèn luyện thân thể là hết sức cần thiết và vô cùng hữu ích không những đối với mỗi cá nhân, con người cụ thể mà còn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với vận mệnh của quốc gia dân tộc.

 

        Nhận thức rõ vai trò của sức khỏe, tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe. Lớp võ thuật Thiều gia với tôn chỉ “Vệ quốc phòng thân” và lấy lời kêu gọi “Toàn dân tập thể dục” của Hồ Chủ Tịch làm mục tiêu để rèn luyện. Với phương châm “Khỏe để phục vụ đất nước, khỏe để phục vụ xã hội”, tất cả HLV, các võ sinh của võ phái Thiều gia, một mặt phải ra sức học tập, không ngừng đề cao võ đức, tinh thông võ kỹ, giữ gìn và xiển dương võ thuật cổ truyền của dân tộc; mặt khác phải tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có ý thức tuân thủ theo nội qui, qui chế hoạt động của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

        Dưới đây, xin sơ lược một số qui định và chương trình huấn luyện của võ phái Thiều gia:

A. Một số qui định chung:

1. Về trang phục: Trong tập luyện và thi đấu, tất cả các võ sinh võ phái Thiều gia đều phải vận võ phục thống nhất màu đen (màu võ phục của võ Cổ truyền Việt Nam).

2.  Phù hiệu: thống nhất mang phù hiệu Võ cổ truyền Việt Nam

3.  Nội qui của lớp võ:

-             Võ đức: Rèn luyện “võ đức” có thất điều (7 điều)

-             Với môn sinh có cửu bất khả (9 điều không thể)

-            Với HLV có ngũ bất truyền (5 điều không thể truyền).

B. Chương trình huấn luyện: Được chia thành 5 cấp đai

I.  Đai đen (huyền đai): bậc học viên

 -      Nhận thức chung về võ thuật

 -      Hiểu biết cơ bản về võ thuật

II. Đai xanh (thanh đai): bậc học viên

-      Vị trí, vai trò của võ thuật trong đời sống xã hội.

-      Đạo đức và những vấn đề liên quan đến đạo đức trong đời sống xã hội

-      Tìm hiểu về Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín trong lĩnh vực võ thuật.

-      Hoàn thiện cơ bản thủ cước pháp

III. Đai đỏ (hồng đai): bậc Hướng dẫn viên

   1. Cấp 9 (hồng đai): thời gian huấn luyện 6 tháng.

-   Về lý thuyết:

+ Lịch sử hình thành và phát triển của bộ môn võ thuật

+ Vai trò của võ thuật trong đấu tranh dựng nước và giữ nước.

 + Rèn luyện “võ đức” và việc giáo dục “võ đức”.

+ Những giá trị đạo đức truyền thống trong hoạt động võ thuật

-   Về kỹ thuật:

+ Kỹ thuật đối luyện “tay không chống binh khí”.

+ Căn bản côn thuật của võ phái Thiều gia

2. Cấp 10 (hồng đai 1 gạch vàng): thời gian 6 tháng.

+ Về lý thuyết:

+ Giữ gìn bản sắc văn hóa Việt trong lĩnh vực võ thuật.

+ Hướng dẫn phương pháp làm trọng tài thi đấu đối kháng.

-   Về kỹ thuật:

+ Kỹ thuật đối luyện nâng cao; kỹ thuật tay không chống binh khí.

+ Cơ bản kiếm pháp của võ phái Thiều gia

+ Giới thiệu Côn thuật “Thập bát thức tổ hợp” của Thiều gia

   3. Cấp 11 (hồng đai 2 gạch vàng): thời gian 6 tháng

   -   Về lý thuyết:

+ Trách nhiệm của HDV trong giữ gìn và phát triển bộ môn võ thuật.

+ Phương pháp trọng tài - Hoàn thiện kỹ năng trọng tài.

+ Thực hành và hoàn thiện kỹ năng huấn luyện (thông qua một buổi tập).

-         Về kỹ thuật:

+ Hoàn thiện kỹ thuật “tay không chống binh khí”; cơ bản thương thuật và các phép sử dụng binh khí dài.

+ Giới thiệu kiếm thuật “Thập nhị thức tổ hợp” của võ phái Thiều gia

+ Cơ bản đao pháp

+ Giới thiệu đao pháp tổ hợp “Thập nhị thức” của Thiều gia

+ Giới thiệu bài “Thọ Hầu đao” của Thiều gia.

IV.  Đai vàng (màu thổ): bậc Huấn luyện viên.

1. Cấp 12 (hoàng đai): bậc HLV sơ cấp. Thời gian chuyển cấp 12 tháng.

-     Về lý thuyết:

+ Vị trí, vai trò, trách nhiệm của HLV trong sự nghiệp phát triển võ thuật.

+ Phương pháp xây dựng bài “biểu diễn đối luyện” phục vụ huấn luyện.

-     Về kỹ thuật:

2. Cấp 13 (hoàng đai nhất đẳng): bậc HLV sơ cấp, thời gian 12 tháng.

-         Về lý thuyết:

+ Võ thuật với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự…

+ Võ thuật với công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

-         Về kỹ thuật:

+ Đông Phương Hồng Vân Phiến của Thiếu Lâm

+ Giới thiệu bài Thiếu Lâm Ngọa long đao.

   + Thiều gia Thái cực quyền

   + Thiều gia Thái cực phiến

+ Huấn luyện các bài quyền, binh khí theo qui định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

+ Kỹ thuật bắt và khống chế đối tượng.

+ Giới thiệu bài “Xuyên vân khoái kiếm” của Thiếu Lâm.

3. Cấp 14 (hoàng đai nhị đẳng): bậc HLV sơ cấp

-         Về lý thuyết:

+ Võ thuật và các môn Y thuật, Khí công, Dưỡng sinh

+ Giữ gìn và phát triển bộ môn võ thuật.

+ Kỹ năng và phương pháp huấn luyện võ thuật.

- Về kỹ thuật:

+ Hộ môn quyền của Thiều gia

+ Võ Đang quyền

+ Huấn luyện các bài quyền, binh khí theo qui định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

+ Giới thiệu bài quyền võ Tự vệ “Tứ thập tứ thức” của CAND.

+ Giới thiệu bài Thiều gia Kim Hoa thái cực phiến.

+ Khí công cơ sở.

+ Thiều gia Thái cực kiếm (36 thức)

4. Cấp 15 (hoàng đai tam đẳng): HLV Trung cấp

+ Về lý thuyết:

+ Tìm hiểu về Nội Ngoại công và tam bảo “Tinh – Khí – Thần”.

+ Giới thiệu các Phương pháp luyện Khí, các thuật dưỡng sinh cổ đại…

-         Về kỹ thuật:

+ Thiều gia Kim Tinh phiến

+ Huấn luyện các bài quyền, binh khí theo qui định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

+ Thực hành các bài tập Khí công, các phép dưỡng sinh…

5. Cấp 16 (hoàng đai tứ đẳng):

-   Về lý thuyết:

+ Soạn thảo giáo trình huấn luyện võ thuật

+ Những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng và bảo tồn hệ thống quyền thuật.

-   Về kỹ thuật:

+ Huấn luyện các bài quyền, binh khí theo qui định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

+ Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số công cụ hỗ trợ (Phương pháp sử dụng còng, súng bắn đạn cay, roi điện, quả đấm sắt…).

V.   Đai trắng (bạch đai) : HLV cao cấp

  1. Cấp 17 (bạch đai): Chuẩn võ sư, từ 28 tuổi trở lên.

  2. Cấp 18 (bạch đai có tua): Võ sư, từ 30 tuổi trở lên.

                     TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2011.

                    Thay mặt võ phái: Võ sư Thiều Ngọc Sơn

Hình Ảnh Mới Nhất

 • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
 • IMG_0167.JPG
 • IMG_0195.JPG
 • IMG_0213.JPG
 • IMG_0417.JPG
 • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
 • Thy--Vng.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
 • Vng-2.JPG