Login Form

Số Người Truy cập

3250694
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
301
419
720
1606140
16433
23983
3250694

2021-01-25 14:28

Chuyện Làng Văn

SINH LY TỬ BIỆT

                TRANG TỬ BÀN HẬU SỰ

Trang tử hấp hối, các học trò bàn sẽ hậu táng cho thầy. Trang Tử nghe được, bảo:

-  Đừng! Ta đã có trời đất làm quan quách, nhật nguyệt làm ngọc bích, các tinh tú làm ngọc châu, lại có vạn vật sẽ đưa ma ta. Như vậy, đồ tang ta chẳng đủ rồi sao? Còn phải thêm gì nữa?

Read More

Học trò thưa:

-  Chúng con sợ quạ và diều hâu rỉa xác  thầy.

Trang Tử bảo:

-  Trên thì bị quạ và diều hâu rỉa, dưới thì bị kiến và sâu đục (đằng nào cũng vậy)! Tại sao các con lại thiên vị, cướp của các loài trên mà cho các loài ở dưới?

    Nói xong ông lăn ra chết!

                               Shaolaojia sưu tầm.

CHỬI NGƯỜI THEO KIỂU TRANG TỬ!

    TRANG TỬ CHỬI NGƯỜI!

 

Trang Tử (360 - 280 tr.Cn), người huyện Mông thuộc nước Tống, người kế thừa học thuyết Vô Vi của Lão Tử. Tính ông thích tự do tự tại, khinh khi phú quí, khí khái mà cao ngạo, cay độc mà dí dỏm. Ông đặc biệt rất ghét những kẻ hám tiền, cậy quyền cậy thế. Trên ông chửi từ vua, dưới thì công khanh trọng thần không ai là không chửi.

Read More

Người nước Tống tên là Tào Thương khi đi sứ nước Tần chỉ có năm cỗ xe. Vì được lòng nên vua Tần ban cho một trăm cỗ. Khi về gặp Trang Tử, Tào Thương nói:

Read more: CHỬI NGƯỜI THEO KIỂU TRANG TỬ!

KHỔNG TỬ CŨNG LÚNG TÚNG

 l 2

Sách Liệt Tử chép chuyện: Khổng Tử đi về phía đông (Khổng Tử đông du), gặp hai đưa nhỏ cãi nhau chi chóe. Hỏi duyên cớ, một đưa nói:

-   Ta bảo rằng buổi sáng mặt trời mới mọc nên nó ở gần chúng ta, giữa trưa nó xa chúng ta.

Đứa kia bảo:

-         Ta thì cho rằng mặt trời khi mới mọc ở xa chúng ta mà giữa trưa thì nó gần.

Read More

Read more: KHỔNG TỬ CŨNG LÚNG TÚNG

TÔ ĐÔNG PHA CHỮA THƠ VƯƠNG AN THẠCH

  Tô Đông Pha (苏东坡) đọc thơ của Vương An Thạch 王安石[1], thấy có hai câu:

                   Minh nguyệt sơn đầu khiếu

                           明月山头叫

                   Hoàng khuyển ngọa hoa tâm.

                           黄犬卧花心

          Dịch nghĩa:

                   Trăng sáng nơi đầu núi

                   Chó vàng nằm giữa hoa.

      Đọc hai câu thơ, Tô Đông Pha cho là vô lý vì theo ông: Trăng sáng (明月 minh nguyệt) sao lại kêu ở đầu núi? Chó vàng (黄犬 hoàng khuyển) sao lại nằm ở giữa bông hoa? Nghĩ vậy, ông liền cầm bút sửa chữ “叫 khiếu” thành chữ “照 chiếu” và chữa chữ “心 tâm” thành chữ “荫 âm”:

Read more: TÔ ĐÔNG PHA CHỮA THƠ VƯƠNG AN THẠCH

Hình Ảnh Mới Nhất

 • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
 • IMG_0167.JPG
 • IMG_0195.JPG
 • IMG_0213.JPG
 • IMG_0417.JPG
 • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
 • Thy--Vng.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
 • Vng-2.JPG