Trước hết xin được cảm ơn chua_ngo_dao đã chia sẻ tài liệu thuộc hàng "độc" này !
Trước tứ hải anh hùng, tại hạ Backieuphong thấy bài này động tác tư thức tuy giản đơn, phác thực nhưng không kém phần hoa mỹ, kết cấu không quá dài lê thê... lại được tác giả trình bày, thuyết minh với hình ảnh rất rõ ràng, dễ học, dễ hiểu, do vậy tại hạ mạo muội dịch bài này, có gì sai sót mong võ lâm thứ lỗi !.

BÁT TIÊN THUẦN DƯƠNG KIẾM
(Động tác danh xưng)

1. Dự bị thức
2. Khóa hải hành chu
3. Ỷ thiên đề kiếm
4. Sái trần trảm giao
5. Xuyên vân cản nguyệt
6. Bảo đề kim lô
7. Ô long phiên xa
8, Sái trần đề yêu
9. Thuận phong bãi liễu
10. Phi yến hàm nê
11. Cáp tử xuyên lâm
12. Bạt vân kiến thiên
13. Phi long đằng khởi
14. Long qui tứ hải
15. Song long xuyên vân
16. Thuận thủy thôi chu
17. Song long xuyên vân
18. Thám hải trảm yêu
19. Na Tra thám hải
20. Bạch hạc lượng xí
21. Triển tí dao lỗ
22. Dạ soa tuần hải
23. Song long nhập thủy
24. Thương long xuất thủy
25. Bạch long đằng không
26. Ô long phiên thân
27. Địa lonbg nhập địa
28. Tam hí mẫu đơn
29. Nhất hạc xung thiên
30. Phượng hoàng toàn oa
31. Nhất tảo trần tinh
32. Kim quang phản chiếu
33. Giao long náo hải
34. Giao long qui sào./.

Tp. HCM tiết Lập Đông 2012
Backieuphong cẩn bút.