Thiều gia: "Một bài luyện công khá độc đáo của phái Võ Đang, chính xác là Đạo gia Long Môn phái. "Tủng tử công" thuộc Trạo Khí Thuật (một loại Kungfu hộ thể) của phái Long môn. Xưa Tủng Tử công còn có tên gọi là "Hoạt huyết trúc cơ công" và muốn luyện thành thì người luyện cần phải trải qua ba giai đoạn kungfu.

1. Hoạt khí trúc cơ công (Tủng tử công): Giai đoạn này chủ yếu tăng cường khí lực, ích khí, hoạt huyết. Nếu kiên trì tập luyện 120 ngày, người luyện Tủng tử công không những thân thể kiện tráng, tinh thần phấn chấn mà còn có thể chịu đựng được những đòn công đả (tác động ngoại lực) trực tiếp bằng quyền cước của lũ thường nhân trong khi giao thủ.

 

2. Hoạt khí Tí Ngọ công (hoạt khí công): lấy hoạt khí làm chủ sau đó kết hợp luyện bài đả. Nếu kiên trì tập luyện từ 2 năm trở lên (mỗi năm phải luyện đủ 180 ngày) thì thân thể không những cứng rắn như sắt thép, không những chịu được những đòn công đả của "anh hùng" mà còn có thể "dao thương đâm hổng lủng" ?!.

3.Khí phong cương thuật (triền khí công) là công fu thu hồi, bảo tồn chánh khí, kích phát các khả năng đặc biệt của con người vào việc phòng và chữa trị bịnh tật, kiện thân tráng cốt, ích thọ diên niên".

Website võ thuật Thiều gia xin cảm ơn bạn Chua_ngo_dao đã chia sẻ  thông tin.