Login Form

Số Người Truy cập

3250667
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
274
419
693
1606140
16406
23983
3250667

2021-01-25 13:51

Võ Phái Khác

THIẾU LÂM NGỌA LONG ĐAO - 少林卧龙刀

THIẾU LÂM NGỌA LONG ĐAO
(Động tác danh xưng)

Dự bị thức:
1. Tịnh bộ bão đao án chưởng
2. Hư bộ lượng chưởng
3. Độc lập thôi chưởng
4. Tịnh bộ bão đao câu chưởng
5. Cung bộ xung quyền
6. Chuyển thân đằng không phi cước
7. Cung bộ thiểm triển
8. Tẩu bộ phản tảo đao
9. Phó bộ án đao
10. Độc lập câu thủ tàng đao

Read More

11. Phó bộ án đao
12. Yết bộ khiêu đao
13. Cung bộ trát đao
14. Hữu trắc soại thối xoa bộ phản liêu
15. Phiên thân yết bộ hạ triệt
16. Cung bộ trát đao
17. Toàn chuyển cung bộ thiểm triển
18. Hữu đăng cước yết bộ án đao
19. Hư bộ tàng đao
20. Xoa bộ điểm đao
21. Tha bộ đới đao
22. Liêu đao đăng cước mã bộ giá đao
23. Đề tất điểm đao
24. Cung bộ tàng đao
25. Cung bộ trát đao
26. Phiên thân tảo địa
27. Quỵ bộ liêu đao
28. Đề tất phân đao
29. Toàn chuyển tịnh bộ án đáo
30. Chấn cước cung bộ thôi đao
31. Trắc soại thối xoa bộ liêu đao
32. Hoán khiêu bộ cung bộ phách đao
33. Tịnh bộ khiêu đao
34. Cung bộ thiểm triển
35. Cung bộ điểm đao
36. Cung bộ trát đao
37. Hư bộ tàng đao
38. Thoái bộ thiểm triển
39. Hành bộ đới đao
40. Xoa bộ phản liêu
41. Toàn phong cước cung bộ tàng đao
42. Tinh bộ bão đao án chưởng.

{flv}ngoa long dao{/flv}

Thiếu Lâm ngọa long đao do thầy Trương Vĩnh Kiệt biểu diễn.

Tp. HCM, ngày 21/8/2012
Thjenlong 142 giới thiệu

Hình Ảnh Mới Nhất

 • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
 • IMG_0167.JPG
 • IMG_0195.JPG
 • IMG_0213.JPG
 • IMG_0417.JPG
 • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
 • Thy--Vng.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
 • Vng-2.JPG