Thiều gia: "Một bài luyện công khá độc đáo của phái Võ Đang, chính xác là Đạo gia Long Môn phái. "Tủng tử công" thuộc Trạo Khí Thuật (một loại Kungfu hộ thể) của phái Long môn. Xưa Tủng Tử công còn có tên gọi là "Hoạt huyết trúc cơ công" và muốn luyện thành thì người luyện cần phải trải qua ba giai đoạn kungfu.

1. Hoạt khí trúc cơ công (Tủng tử công): Giai đoạn này chủ yếu tăng cường khí lực, ích khí, hoạt huyết. Nếu kiên trì tập luyện 120 ngày, người luyện Tủng tử công không những thân thể kiện tráng, tinh thần phấn chấn mà còn có thể chịu đựng được những đòn công đả (tác động ngoại lực) trực tiếp bằng quyền cước của lũ thường nhân trong khi giao thủ.