Login Form

Số Người Truy cập

04325355
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
583
708
2675457
15553
30109
4325355

2024-07-15 05:02

Tài Liệu Võ Thuật

Thiều Gia Giới Thiệu: VÕ ĐANG ĐAN KIẾM - 武当丹剑

 
VÕ ĐANG ĐAN KIẾM - 武当丹剑
(42 thức - động tác danh xưng)


主讲和示范: 韶玉山的老师


1. Tử khí đông lai - 紫气东来
2. Tiên nhân chỉ lộ - 仙人指路
3. Tiên hạc triển sí - 仙鹤展翅
4. Giao long nhập hải - 蛟龙入海
5. Bạch viên tọa động - 白猿坐洞.


6. Thanh tảo trần duyên - 清扫尘缘
7. Đạp cương bố đầu - 踏罡布头
8. Vận chuyển càn khôn - 运转乾坤
9. Dẫn khí quy nguyên - 引气归元
10. Hoàng long xuất động - 黄蜂出洞

Vs: Thiều Ngọc Sơn thị phạm Võ Đang Đan kiếm
 

11. Du long hí thủy - 游龙戏水
12. Bạch xà thổ tín - 白蛇吐信
13. Tỏa tâm viên - 锁心猿
14. Thuyên ý mã - 拴意马
15. Hồi đầu phản chiếu - 回光返照.


16. Cử khuê triều thánh - 举圭朝圣
17. Thanh long hồi thủ - 青龙回首
18. Phụng hoàng điểm đầu - 凤凰点头
19. Kim xà triền liễu - 金蛇缠柳
20. Diệp để tàng hoa - 叶底藏花


21. Lực phách hoa sơn - 力劈华山
22. Trừu lương hoán trụ - 抽梁换柱
23. Thuận thủy thôi chu - 顺水推舟
24. Điểm khiếu xung quan - 点窍冲冠
25. Nguyệt sao sơn môn - 月敲山门.


26. Bạt thảo tầm xà - 拔草寻蛇
27. Tụ khí ngưng thần - 聚气凝神
28. Linh miêu phốc thử - 灵猫扑鼠
29. Hoàng long nhập động 黄龙入洞
30. Kim kê đẩu linh - 金鸡抖翎

 

31. Thất tinh triều đẩu - 七星朝斗
32. Lưu tinh cản nguyệt - 流星赶月
33. Ngư dược long môn - 鱼跃龙门
34. Nhị long hí châu - 二龙戏珠
35. Nghênh phong đảm trần - 迎风掸尘.


36. Hổ tọa ưng phiên - 虎坐鹰翻
37. Hồi đầu vọng nguyệt - 回头望月
38. Hắc hổ tuần sơn - 黑虎巡山
39. Ô long bài vĩ - 乌龙摆尾
40. Cửu chuyển hoàn đan - 九转还丹
41. Vạn pháp quy tông - 万法归宗
42. Thu thức - 收式。


Cv. Gia Định, ngày 2.7.2024
Shaolaojia

Hình Ảnh Mới Nhất

 • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
 • IMG_0167.JPG
 • IMG_0195.JPG
 • IMG_0213.JPG
 • IMG_0417.JPG
 • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
 • Thy--Vng.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
 • Vng-2.JPG