Login Form

Số Người Truy cập

3399243
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
1256
5003
1749022
16018
38859
3399243

2021-06-16 02:10

Môn Quy - N.Dung Huấn Luyện

MÔN QUI

      "DĨ VÕ CHI ĐẠO, ĐỨC CHI VI BẢN", những người học võ, lấy võ là nghề, nghiệp trước tiên coi trọng vấn đề tu rèn đạo đức, lấy đạo đức làm thước đo, tiêu chí chuẩn mực trong hoạt động võ thuật.

      Phát huy truyền thống "SÙNG ĐỨC THƯỢNG VÕ" tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần "HỌC NGHỆ TIÊN HỌC LỄ, LUYỆN VÕ TIÊN LUYỆN ĐỨC". Tất cả các võ sinh của võ phái Thiều gia luôn ghi nhớ và thực hiện tốt một số qui định sau:

      Nội dung Luyện Đức:

 1. ÁI QUỐC ÁI DÂN (Yêu tổ quốc, yêu nhân dân)
 2. VỆ QUỐC PHÒNG THÂN (Bảo vệ đất nước, bảo vệ mình)
 3. TÔN SƯ ÁI HỮU (Kính thầy trọng bạn)
 4. TẾ BẦN PHÙ SUY (Giúp kẻ nghèo hèn, bênh người cô thế)
 5. TÔN QUI THỦ KỶ (Tuân thủ môn qui, tu tâm dưỡng tính)
 6. KHIÊM NHƯỢNG NHÂN TỪ (Khiêm nhượng, bao dung)
 7. XIỂN DƯƠNG VÕ KỸ (Truyền bá và phát huy tinh hoa của võ dân tộc).

     Những điều võ sinh không được làm (Cửu Bất Khả):

 

 1. BẤT KHẢ KHINH SƯ (Không xem thường những điều thầy dạy)
 2. BẤT KHẢ VONG NGHĨA (Không được quên nghĩa thầy trò)
 3. BẤT KHẢ VÔ LỄ (Không được vô lễ, hỗn láo với mọi người)
 4. BẤT KHẢ KHI NHÂN (Không coi thường người khác)
 5. BẤT KHẢ HẢO ĐẤU (Không được đánh nhau, ỷ mạnh hiếp yếu)
 6. BẤT NĂNG SÍNH CƯỜNG (Không khoe khoang khoác lác)
 7. BẤT KHẢ ĐỖ BÁC (Không bài bạc cá độ)
 8. BẤT KHẢ HÚ TỬU (Không nát rượu)
 9. BẤT KHẢ HÁO SẮC (Không đam mê sắc dục).

     Những điều không được truyền (Ngũ bất truyền):

 1. NHÂN PHẨM BẤT ĐOAN BẤT TRUYỀN (Người không đoan chính không truyền)
 2. NHÂN VÔ HẰNG TÂM BẤT TRUYỀN (Không kiên trì luyện tập không truyền)
 3. BẤT TRI TRÂN TRỌNG BẤT TRUYỀN (Không quí trọng không truyền)
 4. TÂM HIỂM HẢO ĐẤU BẤT TRUYỀN (Tâm tính hiểm ác không truyền)
 5. KHINH PHÙ NGOẠI LỘ BẤT TRUYỀN (Khoe khoang khoác lác không truyền).

     Thay mặt võ phái: Võ sư Thiều Ngọc Sơn.

Hình Ảnh Mới Nhất

 • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
 • IMG_0167.JPG
 • IMG_0195.JPG
 • IMG_0213.JPG
 • IMG_0417.JPG
 • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
 • Thy--Vng.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
 • Vng-2.JPG